Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Staszica 35
06-100 PUŁTUSK

23 692 52 52
23 692 52 51

www.ppuk.pl