zieleń miejska PUŁTUSK

Usługi komunalne Pułtusk

Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. to jednoosobowa Spółka Miasta Pułtusk, która działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Prawa Handlowego. Siedziba naszego Przedsiębiorstwa mieści się na ulicy Staszica 35. Nasza działalność:
- zarządzanie odpadami,
- zagospodarowanie surowców wtórnych,
- sortowanie śmieci,
- dbanie o zieleń miejską,
- zimowe oczyszczanie terenów,
- inne usługi komunalne.
Z naszym przedsiębiorstwem współpracują jednostki samorządowe, instytucje, a także prywatni zleceniodawcy.
Firma zajmuje się zarządzaniem odpadami, oczyszczaniem terenów użyteczności publicznej, zajmujemy się także remontami, budową oraz utrzymaniem porządku.
Organy spółki
• Zarząd Spółki – dwie osoby
• Rada Nadzorcza – trzy osoby
• Zgromadzenie Wspólników – Burmistrz Pułtuska
Dzięki nowoczesnemu sprzętowi oraz technologii, staramy się jak najlepiej w utrzymaniu czystości w naszym mieście Pułtusk.

Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Dane do wyszukiwania firmy
Temat branżowy: EKOLOGIA
Branże: OCHRONA ŚRODOWISKA
Podział branżowy: Transport, odbiór odpadów, Utylizacja odpadów, Sortownie odpadów
Miejscowość: PUŁTUSK
Województwo: MAZOWIECKIE
Słowa kluczowe: usługi komunalne PUŁTUSK, zieleń miejska PUŁTUSK, sortowanie śmieci PUŁTUSK, zarządzanie odpadami PUŁTUSK, zagospodarowanie surowców wtórnych PUŁTUSK, zimowe oczyszczanie terenów PUŁTUSK